Aansprakelijkheid

Een geschil is niet altijd te voorkomen. Mensen, zaken of gebouwen veroorzaken schade. Een contract wordt niet nagekomen. Rekeningen blijven onbetaald, het leveren van zaken blijft ondanks toezeggingen uit of dat wat wordt geleverd, voldoet niet aan de afspraken. SIMPL helpt om ervoor te zorgen dat afspraken worden nagekomen, schade wordt vergoed of aansprakelijkheid wordt beperkt.

Tijdens de looptijd van een contract kan ook discussie ontstaan over de vraag wat precies is afgesproken. Onverwachte en onvoorziene omstandigheden kunnen zich voordoen. SIMPL heeft veel ervaring met het oplossen van geschillen, weet wanneer het vorderen van schade mogelijk is, wanneer verplichtingen kunnen worden opgeschort en een contract kan worden ontbonden. SIMPL staat aan uw kant. Als het kan, zonder de weg naar de rechter te bewandelen.  Als dat wel nodig is, kent SIMPL de mogelijkheden in kort geding, bij de rechtbank of in hoger beroep, legt beslag of helpt bij de opheffing daarvan. 

SIMPL adviseert en procedeert onder meer over:

aandeelhoudersgeschillen

beslag en executie

bestuurdersaansprakelijkheid

garantie-inbreuken

handelsgeschillen

incasso

pand- en hypotheekrechten

uitleg van afspraken

aandeelhoudersovereenkomsten

wanprestatie, ontbinding en schadevergoeding